Totalt

Nyckeltal för riket (Källa:SCB, Byggföretagen)

Påbörjade bostäder (antal)                    Bygglov bostäder (antal)                                         

2012: 21 316                                             2012: 26 004
2013: 30 480                                             2013: 34 477
2014: 36 840                                             2014: 43 134
2015: 48 126                                             2015: 57 253
2016: 61 120                                             2016: 66 261                               
2017: 63 778                                             2017: 72 306                               
2018: 52 981                                             2018: 62 492
2019 Q1-Q3: 34 816 (-11%)                      2019 Q1-Q3: 39 994 (-6%)  

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Projekt Varbergstunneln Västku Utbyggnad till dubbelspår, järnvägst 3 800 mkr Byggstart ev 2019/2020
2 Eon Nybyggnad av förgasningsanläggning i 3 000 mkr Byggstart ev 2020
3 Gamla Whirpool Strömbrytaren 1 Nya bostäder i Norrköping 2 500 mkr Byggstart ev 2020
4 CityLink, Danderyd-Skanstull Ny kraftledning i tunnel mellan Dand 1 850 mkr Byggstart 2019
5 Förbifart Stockholm - FSE902 Elförsörjning, belysning, VVS FSE902 1 500 mkr Byggstart 2019
6 Nya Skurubron Nybyggnad av bro över Skurusundet 1 300 mkr Byggstart 2019/2020
7 Eriksberg-Pölsebo, Hamnbanan G Nybyggnad av järnvägsspår och tunnel 1 300 mkr Byggstart 2019/2020
8 Järfällatunneln, Upphandling 4 Nybyggnad av huvudtunnel för ny tunn 1 250 mkr Byggstart ev 2020
9 Göteborgs hamn/Lundbyleden, Entreprenad E6.21 Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet 1100mkr April 2020
10 Spårvagnsdepå Ringön Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på His 1000 mkr Byggstart ev 2020
11 Kulturhuset/Teaterhuset Skanse Ombyggnad av kulturhuset och teaterh 1000 mkr Byggstart 2019
12 Södra Klara Renovering av förvaltningsbyggnader 1000 mkr Byggstart 2019
13 Täby Park, Levels Nybyggnad av handel, kontor och bost 1000 mkr Byggstart ev 2020
14 Mariehov-Göta Kanal Nybyggnad av bostäder i Mariehov, Sö 900 mkr Byggstart ev 2020
15 Tinnerbäcksbadet Innerstaden 1 Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på 850 mkr Byggstart 2019
16 Västkustbanan syd Basunderhåll järnväg Västkustbanan s 850 mkr Byggstart 2020
17 Life City/kv Molekylen Vasasta Nybyggnad av handel & kontor mm i Ha 800 mkr Byggstart 2019
18 Förbifart Stockholm - FSE901 Tele, styr-och övervakning FSE901 Fö 800 mkr Byggstart 2019
19 Vallastaden, etapp 2 Ny stadsdel, Västra Valla i Linköpin 800 mkr Byggstart 2019
20 Kineum Gårda Skylinde 16:17 Nybyggnad av kontorshus och hotell G 800 mkr Byggstart 2019