Anläggningar

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
Rank Projekt Beskrivning Värde Byggstart
1 Projekt Varbergstunneln Västku Utbyggnad till dubbelspår, järnvägst 3 800 mkr Byggstart ev 2019/2020
2 Eon Nybyggnad av förgasningsanläggning i 3 000 mkr Byggstart ev 2020
3 CityLink, Danderyd-Skanstull Ny kraftledning i tunnel mellan Dand 1 850 mkr Byggstart 2019
4 Förbifart Stockholm - FSE902 Elförsörjning, belysning, VVS FSE902 1 500 mkr Byggstart 2019
5 Nya Skurubron Nybyggnad av bro över Skurusundet 1 300 mkr Byggstart 2019/2020
6 Eriksberg-Pölsebo, Hamnbanan G Nybyggnad av järnvägsspår och tunnel 1 300 mkr Byggstart 2019/2020
7 Järfällatunneln, Upphandling 4 Nybyggnad av huvudtunnel för ny tunn 1 250 mkr Byggstart ev 2020
8 Göteborgs hamn/Lundbyleden, Entreprenad E6.21 Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet 1100mkr April 2020
9 Västkustbanan syd Basunderhåll järnväg Västkustbanan s 850 mkr Byggstart 2020
10 Förbifart Stockholm - FSE901 Tele, styr-och övervakning FSE901 Fö 800 mkr Byggstart 2019
11 Förbifart Stockholm - FSE401 Nybyggnad av trafikplats Vinsta FSE4 600 mkr Byggstart 2019
12 Stockholms Central Stationsåtgärder vid Stockholms Cent 600 mkr Byggstart ev 2019/2020
13 Umeåprojektet E10, Västra länk Nybyggnad av bro över Ume älv mm, Um 400 mkr Byggstart 2019
14 Delen Dunsjö-Jakobshyttan Gods Utbyggnad till dubbelspår mellan Hal 400 mkr Byggstart ev 2020
15 Hisingsleden E6.20, Halvors lä Ombyggnad av Hisingsleden, delen Hal 400 mkr Byggstart ev 2019/2020
16 Projekt Norrbotniabanan Entrep Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabana 400 mkr Byggstart ev 2020
17 Projekt Norrbotniabanan Entrep Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabana 400 mkr Byggstart ev 2020
18 Blå linjen, Spår och servicetu Nybyggnad av spår och servicetunnel 400 mkr Byggstart ev 2020
19 Blå linjen, anläggningsentrepr Anläggningsentreprenad för ny tunnel 400 mkr Byggstart 2020
20 Ramavtal, mindre BEST-arbeten Ramavtal mindre BEST-arbeten inom re 400 mkr Byggstart 2019