Totalt

Datum för prognos: 2019-10-10 
Nyckeltal för prognosregion Kristianstad (Källa:SCB, Byggföretagen)

Påbörjade bostäder (antal)                             
2012: 117                                                   
2013: 205                                                  
2014: 193                                                  
2015: 428                                                   
2016: 441                                                                                
2017: 750                                                                                 
2018: 889                                                  
2019: 566 (-36%)                                

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Kristianstad - Rättscentrum

  600mkr - Nybyggnad av polishus, rättscentrum i Kristianstad

 • (2) Kristianstad - Kristianstadbadet, Näsby Fält

  510mkr - Nybyggnad av badhus i Kristianstad

 • (3) Kristianstad - Östra Centrum Domus 3

  250 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus o kommer

 • (4) Hässleholm - Attarp-Hässleholm

  200 mkr - Förlängning av mötesspår/mötesstatio

 • (5) Kristianstad - E22 Helge å

  200 mkr - Byte av broar på E22 Helgeå, Kristia

 • (6) Hässleholm - Hässleholms station

  200 mkr - Byte av hissar vid Hässleholms stati

 • (7) Kristianstad - Lingenäs bostadsområde, Näsby

  200 mkr - Nybyggnad av bostäder i Kristianstad

 • (8) Kristianstad - Kristianstadslänken

  160 mkr - Ombyggnad för Kristianstadslänken i

 • (9) Hässleholm - Läreda handelsplats Förrådet 1

  150 mkr - Nytt handelsområde i Hässleholm, Eta

 • (10) Kristianstad - No.12

  140 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus vid Häst

 • (11) Kristianstad - Kv. Stafvre, intill Antonskola

  135 mkr - Nybyggnad av vårdboende och skolloka

 • (12) Kristianstad - Helgedal skola och förskola My

  133 mkr - Ny-till och ombyggnad av F-6 skola

 • (13) Kristianstad - Domus

  125 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Kristi

 • (14) Kristianstad - Fröknegårdsskolan, Etapp 1 Ano

  100 mkr - Om- och tillbyggnad av skola i Krist

 • (15) Hässleholm - Hässelholms fd impregneringspl

  100 mkr - Sanering av fd impregneringsplats i

 • (16) Kristianstad - Hjärtebacke förskola Spaden 1

  100 mkr - Rivning samt nybyggnad av förskola i

 • (17) Kristianstad - Kristianstad

  100 mkr - Nybyggnad av skola i Kristianstad

 • (18) Kristianstad - Lugnet kv Lasarettet 5

  100 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Kristi

 • (19) Kristianstad - Bostadsområde Hammar, Del av K

  92 mkr - Nybyggnad av bostäder i Kristianstad

 • (20) Kristianstad - Hammar

  77.5 mkr - Nybyggnad av förskola i Kristianstad

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Kristianstads kommun

  20-30%
 • K-Fast T4 AB

  5-10%
 • Skåne Blekinge Vattentjänst AB

  5-10%
 • TK Development Sweden Holding AB

  1-5%
 • Trafikverket Region Syd Lokalkontor Malmö

  1-5%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Kristianstad

  55%
 • Hässleholm

  27%
 • Bromölla

  8%
 • Osby

  4%
 • Östra Göinge

  3%
 • Perstorp

  1%%