Anläggningar

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Hässleholm - Attarp-Hässleholm

  200 mkr - Förlängning av mötesspår/mötesstatio

 • (2) Kristianstad - E22 Helge å

  200 mkr - Byte av broar på E22 Helgeå, Kristia

 • (3) Kristianstad - Kristianstadslänken

  160 mkr - Ombyggnad för Kristianstadslänken i

 • (4) Hässleholm - Hässelholms fd impregneringspl

  100 mkr - Sanering av fd impregneringsplats i

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Kristianstads Kommun

  20-30%
 • Skåne Blekinge Vattentjänst AB

  20-30%
 • Trafikverket Region Syd

  10-20%
 • Trafikverket Region Syd Lokalkontor Malmö

  10-20%
 • Östra Göinge kommun

  1-5%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Kristianstad

  55%
 • Hässleholm

  27%
 • Bromölla

  8%
 • Osby

  4%
 • Östra Göinge

  3%
 • Perstorp

  1%%