Kontakta oss

Ansvarig för BYGGtermometern och Regionala byggprognoser:

Emil Flodin, BI Analys, Sveriges Byggindustrier, tfn 08-698 58 03.


Sveriges Byggindustrier har sitt kansli i Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm.

Postadress: Box 5054
102 42 Stockholm

Tfn växel 08-698 58 00
Fax 08-698 59 00

www.sverigesbyggindustrier.se
info@sverigesbyggindustrier.se