Totalt

Datum för prognos: 2019-10-10 
Nyckeltal för Jämtlands län (Källa:SCB, Byggföretagen)  

Påbörjade bostäder (antal)                  Bygglov bostäder (antal)         
2012: 130                                                2012: 133
2013: 273                                                2013: 325
2014: 155                                                2014: 166
2015: 492                                                2015: 520
2016: 602                                                2016: 654                                    
2017: 462                                                2017: 476                                    
2018: 489                                                2018: 876
2019: 662 (+35%)                                   2019: 440 (-50%)

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Östersund - Minnesgärdet vattenverk

  260 mkr - Ny- och ombyggnad av vattenverk i Ös

 • (2) Östersund - Kommunhus, Rådhustomten Lagbok

  250 mkr - Nybyggnad av kommunhus i Östersund

 • (3) Östersund - Sameparlamentet

  212.5 mkr - Nybyggnad av sameparlamentet i Öster

 • (4) Östersund - Lugnviksskolan

  147mkr - Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund

 • (5) Östersund - Storsjöskolan

  125mkr - Ombyggnad av Storsjöskolan i Östersund

 • (6) Berg - Hotell Klövsjöfjäll Sport & Konferens del av Klövsjö 3:30 och 3:109

  90mkr - Tillbyggnad av hotell m.m. i Klövsjö

 • (7) Åre - Bostäder mellan Duved by och T

  75 mkr - Nybyggnad av bostäder i Åre

 • (8) Åre - Bräckegården

  75 mkr - Nybyggnad av bostäder i Åre

 • (9) Östersund - GC väg/bro, Östersund

  75 mkr - Ny GC väg/bro över järnväg i Östersu

 • (10) Östersund - Varmmassabeläggning grupp Z2

  75 mkr - Varmmassabeläggning i Jämtlands län

 • (11) Åre - Duved

  70 mkr - Nybyggnad av skola i Åre

 • (12) Åre - Bydalens reningsverk, Mårdsund

  60 mkr - Nybyggnad av avloppsreningsverk i By

 • (13) Strömsund - Hoting-Länsgränsen/Tåsjö Väg 9

  55 mkr - Beläggning av väg 998 sträckan Hotin

 • (14) Härjedalen - Lofsdalen

  55 mkr - Nybyggnad av enbostadshus i Lofsdale

 • (15) Åre - Lilltvedalen 1:69, vid E14

  50 mkr - Nybyggnad av handelshus med fritidsl

 • (16) Krokom - Sjövillan

  50 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i strand

 • (17) Östersund - Storsjöstrand, etapp 2 Magasin

  45 mkr - Nybyggnad av bostäder, lokaler och a

 • (18) Östersund - Rådhuset, Hus B, C och D

  42 mkr - Ombyggnad av Rådhuset i Östersund

 • (19) Östersund - Ångbryggeriet Ångbryggeriet 1

  35 mkr - Nybyggnad av bostäder, kontor och in

 • (20) Åre - Åre GC-portar Bandel 221

  35 mkr - Nya GC-portar i Åre

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Trafikverket Region Mitt

  10-20%
 • Åre kommun

  5-10%
 • Örndalen

  5-10%
 • Östersunds kommun

  5-10%
 • LSTH Svenska Handelsfastigheter AB

  1-5%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Östersund

  36%
 • Åre

  26%
 • Härjedalen

  14%
 • Krokom

  9%
 • Strömsund

  8%
 • Bräcke

  5%
 • Berg

  1%
 • Ragunda

  1%%