Totalt

Datum för prognos: 2019-10-10 
Nyckeltal för Hallands län (Källa:SCB, Byggföretagen)

Påbörjade bostäder (antal)                    Bygglov bostäder (antal)          
2012: 704                                                  2012: 906
2013: 934                                                  2013: 861
2014: 1 104                                               2014: 1 548
2015: 1 780                                               2015: 2001
2016: 1 984                                               2016: 2 171                                
2017: 1 992                                               2017: 2 082                                 
2018: 1 566                                               2018: 1 562
2019: 1 240 (-21%)                                   2019: 1 335 (-15%)

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Varberg - Projekt Varbergstunneln Västku

  3 800 mkr - Utbyggnad till dubbelspår, järnvägst

 • (2) Varberg - Varberg

  283 mkr - Ny skogshamn i Varberg

 • (3) Halmstad - Halmstads hamn

  260 mkr - Flytt av Industrihamnen och anläggan

 • (4) Falkenberg - kv Hjulet 3 och 5 HJULET 3

  225 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus mm i Fal

 • (5) Varberg - Kv Falkenbäck

  200 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Varber

 • (6) Varberg - Alunskiffern etapp 2

  185 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Breare

 • (7) Varberg - Rosenfred Mästaren 10

  160 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Varber

 • (8) Halmstad - Halmstad

  150 mkr - Tillbyggnad av lager i Halmstad

 • (9) Halmstad - Södra infarten etapp 1, trafik

  150 mkr - Om- och nybyggnad av trafikplatser v

 • (10) Varberg - Kv Renen 13, Caprinus

  147 mkr - Sanering av förorenad mark i Varberg

 • (11) Falkenberg - Basunderhåll Falkenberg

  115 mkr - Basunderhåll på allmänna vägar i omr

 • (12) Varberg - Farehamnen, Varbergs hamn etap

  100 mkr - Flytt av Industrihamnen och anläggan

 • (13) Halmstad - Varmmassabeläggning Distrikt V

  75 mkr - Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/

 • (14) Varberg - Duveslätt

  70 mkr - Nybyggnad av villaområde i Varberg

 • (15) Varberg - Räddningstjänsten FÄLJEN 1

  66 mkr - Om- och tillbyggnad av räddningscent

 • (16) Halmstad - Fyllinge, fjärde kvadranten

  60 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Halmst

 • (17) Laholm - Våxtorp

  60 mkr - Tillbyggnad av idrottshall i Laholm

 • (18) Halmstad - Folkparken

  55 mkr - Nybyggnad av skola i Halmstad

 • (19) Varberg - Göingegården

  55 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Varber

 • (20) Falkenberg - Skrea 9:5 m fl, etapp 2 o 3

  55 mkr - Nybyggnad av bostäder på Skrea, Falk adshus

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Halmstads kommun

  10-20%
 • Trafikverket Region Väst

  10-20%
 • Varbergs kommun

  5-10%
 • Falkenbergs kommun

  1-5%
 • Halmstads Fastighets AB HFAB

  1-5%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Halmstad

  36%
 • Varberg

  34%
 • Falkenberg

  19%
 • Laholm

  8%
 • Hylte

  4%%