Anläggningar

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Varberg - Projekt Varbergstunneln Västku

  3 800 mkr - Utbyggnad till dubbelspår, järnvägst

 • (2) Varberg - Varberg

  283 mkr - Ny skogshamn i Varberg

 • (3) Halmstad - Halmstads hamn

  260 mkr - Flytt av Industrihamnen och anläggan

 • (4) Halmstad - Södra infarten etapp 1, trafik

  150 mkr - Om- och nybyggnad av trafikplatser v

 • (5) Varberg - Kv Renen 13, Caprinus

  147 mkr - Sanering av förorenad mark i Varberg

 • (6) Falkenberg - Basunderhåll Falkenberg

  115 mkr - Basunderhåll på allmänna vägar i omr

 • (7) Varberg - Farehamnen, Varbergs hamn etap

  100 mkr - Flytt av Industrihamnen och anläggan

 • (8) Halmstad - Varmmassabeläggning Distrikt V

  75 mkr - Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Trafikverket Region Väst

  30-40%
 • Halmstads kommun

  10-20%
 • Varbergs kommun

  10-20%
 • Ringhals AB

  5-10%
 • Statkraft Sverige AB

  5-10%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Halmstad

  36%
 • Varberg

  34%
 • Falkenberg

  19%
 • Laholm

  8%
 • Hylte

  4%%