Totalt

Datum för prognos: 2019-10-10 
Nyckeltal för Gotlands län (Källa:SCB, Byggföretagen)

Påbörjade bostäder (antal)                    Bygglov bostäder (antal)          
2012: 48                                                    2012: 152 
2013: 142                                                  2013: 114
2014: 152                                                  2014: 224
2015: 184                                                  2015: 125
2016: 207                                                  2016: 342                                     
2017: 341                                                  2017: 273                                     
2018: 103                                                  2018: 59
2019: 82 (-20%)                                        2019: 98 (+66%)

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Gotland - Södercentrum

  150 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus Visby

 • (2) Gotland - Bläckfisken 2

  125 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Visby

 • (3) Gotland - Brf Visby Gärde A7 området

  75 mkr - Nybyggnad av bostadsrättslägenheter

 • (4) Gotland - DO norra Gotland

  63 mkr - Basunderhåll på allmänna vägar inom

 • (5) Gotland - Söderport kv Järnvägen

  60 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus och radh

 • (6) Gotland - Bläckfisken 1

  50 mkr - Nybyggnad av stadsradhus i Visby

 • (7) Gotland - Bläckfisken 3

  50 mkr - Nybyggnad av bostäder i Visby

 • (8) Gotland - Kv Signallottan, etapp 2 Visby

  50 mkr - Nybyggnad av bostäder på A7-området,

 • (9) Gotland - Kv Signallottan, etapp 3 Visby

  50 mkr - Nybyggnad av bostäder på A7-området,

 • (10) Gotland - kv Kaptenen

  40 mkr - Nybyggnad av enbostadshus i Visby

 • (11) Gotland - kv Kaptenen

  40 mkr - Nybyggnad av radhus i Visby

 • (12) Gotland - Signallottan, etapp 2 Visby Ar

  35 mkr - Nybyggnad av bostäder på A7-området,

 • (13) Gotland - Seniorvillor

  30 mkr - Nybyggnad av seniorvillor i Visby

 • (14) Gotland - Västergarn-Klintehamn Väg 140

  30 mkr - Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan

 • (15) Gotland - Visby Klövern 11 och del av Kl

  30 mkr - Nybyggnad av flerbostadshus i Visby

 • (16) Gotland - Tankbeläggning I-län

  19.9 mkr - Underhållsbeläggning Tank inom Gotla

 • (17) Gotland - Höken 1

  19.5 mkr - Förtätning av bostadsområde i Visby

 • (18) Gotland - Bunge kronhagen 3:2

  17.5 mkr - Ombyggnad av flerbostadshus i Gotlan

 • (19) Gotland - Ramavtal, allmänna byggarbeten

  10 mkr - Ramavtal avseende allmänna byggarbet

 • (20) Gotland - Visby Mullvaden

  10 mkr - Tillbyggnad av flerbostadshus i Visb

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • AB Gotlandshem

  10-20%
 • Fortifikationsverket

  10-20%
 • HSB

  10-20%
 • Wisab Bygg AB

  10-20%
 • Hemsehem AB

  5-10%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Gotland

  100%