Lokaler

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Gotland - Lidl VISBY SVARVEN 3

  22.5 mkr - Nybyggnad av affärshus i Visby fta på Got d Kajsarporten

 • (3) Gotland - vid Toftagården Eskelhem Ungha

  15 mkr - Nybyggnad av förskola i Tofta på Got

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Fortifikationsverket

  >50%
 • K-lokko Skogen AB

  10-20%
 • Region Gotland Regionstyrelseförvaltningen

  5-10%
 • Gotland Arena

  1-5%
 • Max Burgers AB

  1-5%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Gotland

  100%