Anläggningar

De största projekten med byggstart under prognosperioden

+ Visa mer
 • (1) Gotland - DO norra Gotland

  63 mkr - Basunderhåll på allmänna vägar inom

 • (2) Gotland - Västergarn-Klintehamn Väg 140

  30 mkr - Nybyggnad av gång- o cykelväg mellan

 • (3) Gotland - Tankbeläggning I-län

  19.9 mkr - Underhållsbeläggning Tank inom Gotla eringar Gotland (I-län)

 • (5) Gotland - Gothemsån

  13.5 mkr - Utbyte av bro över Gothemsån vid Väs

 • (6) Gotland - VA-utbyggnad Fidenäs-Nissevike

  12 mkr - VA-utbyggnad mellan Fidenäs-Nissevik

 • (7) Gotland - A7-fältet, etapp 2

  11 mkr - Exploatering för nytt bostadsområde

De fem största byggherrarna, procent av invsteringarna under prognosperioden

 • Trafikverket Region Stockholm

  >50%
 • Region Gotland Regionstyrelseförvaltningen

  30-40%
 • Fortifikationsverket FO Övre Norrland

  1-5%
 • Swedavia AB

  1-5%
 • Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning

  1-5%

Bygginvesteringarna totalt under prognosperioden - fördelade på kommunnivå

 • Gotland

  100%